Ngày 23.3.2020: Xin Người kiện cường lòng tin

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga  4:43–54

 Sau hai ngày, Ðức Giêsu bỏ nơi đó đi Galilê.  Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Người trở lại Cana miền Galilê, là nơi Người đã làm cho nước hóa thành rượu.

Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Caphácnaum.  Khi nghe tin Ðức Giêsu từ Giuđê đến Galilê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết.  Ðức Giêsu nói với ông: “Nếu không thấy dấu lạ điềm thiêng, các ông sẽ chẳng tin đâu!”  Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”  Ðức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống”. Ông tin vào lời Ðức Giêsu nói với mình, và ra về.

Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi.  Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt”.  Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Ðức Giêsu đã nói với mình: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin.  Ðó là dấu lạ thứ hai Ðức Giêsu đã làm, khi Người từ miền Giuđê đến miền Galilê.

XIN NGƯỜI KIỆN CƯỜNG LÒNG TIN

Ngay từ đầu cuộc gặp gỡ, Đức Giêsu đã cho thấy bản chất của dân chúng, vốn đến với Người để được chứng kiến những phép lạ, và thông thường, chẳng có phép lạ nào dành cho họ trong những trường hợp đó. Tuy nhiên, viên sĩ quan đã đến, gặp gỡ và trao đổi với Đức Giêsu, và nhờ đó mà đức tin của ông đã được khai mở. Tin mừng nói rằng, ông tin lời Đức Giêsu nói với ông, và ra về.

Xin cho chúng ta, một khi gặp khó khăn, biết chạy đến với Đức Giêsu, thừa nhận sự bất lực của bản thân, và để Người kiện cường lòng tin, nhờ đó, chúng ta có thể cùng nhau hợp tiếng mà ca tụng Chúa

 

Trả lời