Ngày 13.3.2020: Đức Giêsu là đá tảng góc tường

 

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 21:33–43, 45–46

 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.  Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.  Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.

Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta”.  Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Ðứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!”  Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.  Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?”  Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông”.  Ðức Giêsu bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Ðó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ.  Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ đám đông, vì đám đông cho Người là một ngôn sứ.

ĐỨC GIÊSU LÀ ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG

Nếu như hình ảnh người con duy nhất trong Tin mừng bị giết chết và bị quẳng ra khỏi vườn nho thế nào, thì Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa cũng sẽ trãi quả biến cố nhục nhã như thế bên ngoài Giê-ru-sa-lem.

Như viên đá bị loại bỏ đi, lại trở nên đá tảng, thì Đức Giêsu, sẽ như đá tảng góc tường, nâng đỡ toàn thể công trình sáng tạo.

Trả lời