Ngày 07.3.2020: Lệnh truyền “yêu kẻ thù”

 

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 5:43–48

 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.  Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.  Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.

Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?  Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?  Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện.

LỆNH TRUYỀN ‘YÊU KẺ THÙ’

Lệnh truyền ‘yêu kẻ thù’ được lặp lại hai lần trong một thời gian ngắn, và giữa hai lần lặp lại ấy là các hành động của tình yêu: là cầu nguyện cho kẻ thù, là chào hỏi, là chúc lành,… Như thế, giáo huấn của Đức Giêsu không đưa chúng ta ra ngoài mối tương quan tha nhân, nhưng luôn có sự gắn kết hữu hình nhờ những việc làm cụ thể.

Ta có thể xem bài Tin mừng hôm nay là một đại hiến chương của sự bất bạo động Kitô giáo. Đây không có nghĩa là cam chịu điều xấu, như người ta thường chú giải sai giáo huấn của Đức Giêsu, khi Người nói: Đưa má bên kia cho người khác vả, nhưng là đáp trả điều xấu bằng điều thiện hảo, và như thế là bẻ gãy xích xiềng bất công. Hận thù đáp trả hận thù sinh hận thù, nhưng với tình yêu đáp trả hận thù, hận thù tan.

Làm được những điều đó là chúng ta đã bước trên con đường hoàn thiện.

 

Trả lời