Ngày 06.3.2020: Sống xứng đáng với tình thương Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 5:20–26 

“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.  “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa.  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.

Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,  thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.  Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.  Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

SỐNG XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH THƯƠNG CHÚA

“Công chính hơn các kinh sư” là vượt qua lối sống: nếu…thì…: Nếu tôi làm việc này việc nọ thì Chúa sẽ ban cho tôi cái này cái kia. Kiểu công bằng giao hoán hẳn là không còn thích hợp trong thời đại Mêsia.

Câu chuyện 2 người lên đền thờ cầu nguyện đã khai mở chúng ta về điều đó. Người Pha-ri-sêu hãnh diện kể lại cho Chúa nghe những công trạng của mình: giữ chay, bố thí và tỏ thái độ chê bai người thu thuế, trong khi đó, người thu thuế lại quỳ đàng xa, đấm ngực thống hối. Cuối cùng, người tự cho mình công chính lại trở về tay không, còn người thu thuế biết đấm ngực hối cải lại trở nên công chính.

Giữ đạo không phải là cố sống tốt để được Chúa ban ơn, thay vào đó là sống xứng đáng với tình thương Chúa đã dành cho chúng ta.

 

Trả lời