Ngày 29.02.2020: Trung thành theo Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 5:27–32 

Sau đó, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”  Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.

Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài.  Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Ðức Giêsu rằng: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?”  Ðức Giêsu đáp lại họ rằng: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.  Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.

TRUNG THÀNH THEO CHÚA

Xã hội Do-thái lên án những người thu thuế, xem họ là phường tiếp tay cho ngoại bang áp bức dân tộc. Đức Giêsu đã không nhìn Mat-thêu với cái nhìn ấy, nhưng bằng ánh mắt của lòng thương xót. Người thương nhìn đến ông và chọn gọi ông; Người chọn từ sự thất bại của ông, chọn ông từ giữa hố sâu tội lỗi ông vốn vui thích, bởi nơi trạm thu thuế, ông đang ngồi đó.

Tin mừng cho biết, giữa đám đông, Đức Giêsu ‘thấy’ Mat-thêu. Ông trở nên đặc biệt với Người. Đặc biệt nên Người đã đi bước trước, nên ông được gọi không do bởi công trạng của ông, và tất cả cũng tình yêu Người dành cho ông. Mỗi người chúng ta, dù ở bậc sống nào đi nữa, không sở hữu vị trí đặc biệt như thế trước mặt Chúa sao?

Đức Giêsu cũng luôn cất tiếng chọn gọi chúng ta, dù chúng ta mang nơi thân mình đầy tì vết và khiếm khuyết, đầy tội lỗi và bất toàn. Xin cho chúng ta trung thành theo Chúa không chỉ trong lúc thuận buồm xuôi gió, nhưng cả trong cơn bão táp phong ba.

Trả lời