Ngày 08.02.2020: Nghỉ ngơi để có thể lắng nghe tiếng Chúa

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 6:30–34

 Các Tông Ðồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, các ngài xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.

Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

NGHỈ NGƠI ĐỂ CÓ THỂ LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Hành động chạnh lòng thương của Đức Giêsu đến sau lời mời các môn đệ nghỉ ngơi.

Người ta nghỉ ngơi để lại sức, nhờ đó mà có thể tiếp tục hành trình hay công việc thể nào, thì ở đây, đời sống thiêng liêng của cần có sự nghỉ ngơi thực sự. Đó không phải là nghỉ ngơi thể lý, là bồi bổ sức khoẻ, là chợp mắt đôi phút,… nhưng là bước vào sự thanh vắng để gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đức Giêsu tỏ lòng thương xót qua việc dạy dỗ ‘họ nhiều điều’, như thế, nghỉ ngơi trong thanh vắng là để có thể lắng nghe được tiếng Chúa ngỏ với chúng ta, chạm đến cõi lòng chúng ta, và nhờ đó, chúng ta cũng có thể thực thi lòng thương xót.

 

Trả lời