Slides: Bài học làm người

 

Nhận được sự tha thứ, khoan dung, kẻ trộm kia có lẽ từ đây cũng sẽ hồi tâm chuyển ý, sống cuộc đời ý nghĩa hơn. Tại sao trong ánh mắt mọi người có chút lệ? Tôi tin là mọi người cũng như tôi, ai cũng đã thấy khi vào nơi mất tiền.

Một bao thư đóng kín còn nguyên đã được đặt trên ghế có ghi chú bằng mực đen bên ngoài và một tờ giấy ai đó viết vài chữ nguệch ngoạc cũng bằng tiếng Anh: “Đây là số tiền thu phí tháng này, trong các con ai kẹt tiền cứ lấy, không cần trả lại thầy…” trên bao thư. Tờ giấy bên cạnh : “Con xin lỗi thầy & mọi người, con không dám nhận số tiền của thầy. Nhưng con hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa…”.

Nguồn: Internet

 

 

Trả lời