Ngày 03.02.2020: Minh chứng tình thương của Chúa

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 5:1–20.

Ðức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghêrasa.  Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. Người này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích.

Thật vậy, nhiều lần bị gồng cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế và được.  Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình. Thấy Ðức Giêsu tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!”

Thấy vậy, Ðức Giêsu, đã bảo nó: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!”  Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.” Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy.  Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi.  Ðám thần ô uế nài xin Người rằng: “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia.”  Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo – chừng hai ngàn con – từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó.  Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Ðức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo – chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người.  Nhưng Người không cho phép, Người bảo: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.”  Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Ðức Giêsu đã làm cho Anh. Ai nấy đều kinh ngạc.

MINH CHỨNG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

Người trước kia bị quỷ ám nay trở nên chứng nhân của Đức Giêsu giữa lòng dân ngoại, và Tin mừng cho biết, ai nấy đều ngạc nhiên về điều đó.

Về nhà với thân nhân, đúng vậy, Đức Giêsu muốn anh trở về với thân nhân, và từ môi trường đó, anh minh chứng tình thương Chúa đã dành cho anh: giải thoát anh khỏi quỷ ám, đón nhận anh vào cộng đoàn của Người.

Minh chứng cho Chúa Giêsu tại vị trí ơn gọi của mình là ý nghĩa chính của giáo huân hôm nay. Sẽ có những người theo sát Đức Giêsu, cùng Người rong ruổi khắp nẻo đường, nhưng cũng sẽ có những người sống ‘trở về với thân nhân’, bởi thân nhân là: gia đình, giáo xứ, hội đoàn,… trước hết là nơi cần được đón nhận sứ điệp tình thương của Chúa.

 

 

 

Trả lời