Ngày 02.02.2020: Sẵn sàng đón gặp Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 2:22–32

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa,  như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.

Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.  Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Ðấng Kitô của Ðức Chúa.  Ðược Thần Khí thúc đẩy, ông lên Ðền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,  thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

 Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:

Ðó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.

SẴN SÀNG ĐÓN GẶP CHÚA

Cụ già Simeon lên tiếng nói: “chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.”

Trong thinh lặng, cầu nguyện, cụ Simêon được hun đúc lòng mong mỏi được gặp Đức Kitô. Nếu cụ đã được toại nguyện khi được nhìn xem tận mắt, được ẳm bế Chúa vào lòng, thì chắc chắn cụ đã gặp được Chúa và ơn cứu độ của Người trước biến cố này.

Bài ca mới, bài ca An bình, đã được cất lên từ môi miệng của một con người, với đôi mắt hằn vẻ lo âu, già nua tuổi tác, được đổi mới bởi Nguồn Cứu Độ mà ông được thấy và được chạm đến.

Thiên Chúa đã thân chinh đến với dân Người. Chúng ta có sẵn sàng đón gặp Chúa không?

 

Trả lời