Ngày 28.01.2020: Gia đình con cái Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mác cô: Mc 3:31–35

Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!”

Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

GIA ĐÌNH CON CÁI CHÚA

Đức Giêsu không đơn thuần nói đến sự cắt đứt tương quan gia đình cho bằng Người nâng mối tương quan gia đình lên một vị trí mới. Người ta báo cho Đức Giêsu việc ‘người nhà’ theo nghĩa huyết thống, còn Đức Giêsu hướng về những người nghe xung quanh để nói về nghĩa phổ quát: Ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành, ấy là mẹ và anh em Chúa.

Như vậy, câu trả lời của Đức Giêsu đã sửa sai ý nghĩa ban đầu, vốn giới hạn gia đình Thiên Chúa trong phạm vi huyết thống, để mở ra với tất cả những người nghe, là những người đang tề tựu quanh Đức Giêsu.

Chúng ta được bước vào gia đình Thiên Chúa nhờ vào việc đón nhận và tuân giữ Lời Đức Giêsu, tức là để Đức Giêsu hiện diện nơi trung tâm cuộc đời chúng ta, như xưa người đã hiện diện giữa những ai đang lắng nghe Người nói.

Trả lời