Các linh mục Đức giúp 5 triệu Euro cho các linh mục Đông Âu

Các linh mục Công giáo Đức đã đóng góp 5 triệu Euro để giúp đỡ Giáo hội tại Đông và Bắc Âu.

Các linh mục Đức giúp 5 triệu Euro cho các linh mục Đông ÂuHằng năm, các linh mục Công giáo Đức vẫn bày tỏ tình liên đới với các linh mục tại Đông Âu và Bắc Âu, bằng cách đóng góp 1% tiền lương của mình. Hôm 20/01/2020 vừa qua, Ủy ban Hội đồng Giám mục Đức về Công giáo ở vùng thưa dân (Diaspora) cho biết, số tiền quyên góp nơi các linh mục Đức năm nay là 5 triệu 20 ngàn Euro. Năm ngoái số tiền tương trợ này là 5 triệu 600 ngàn Euro.

Trong ngân khoản mới quyên góp được, có 2 triệu 650 ngàn Euro được dùng để hỗ trợ lương bổng cho 379 linh mục và phó tế ở Đông và Bắc Âu, và 1 triệu 300 ngàn Euro được dùng để tài trợ việc xây cất và bảo trì các căn hộ dành cho linh mục tại các nước vừa nói. Có 300 ngàn Euro được dùng để tài trợ phương tiện di chuyển cho các linh mục hoạt động tại những nơi đòi phải di chuyển trên những vùng rất rộng lớn như ở Bắc Âu hoặc tại Nga.

(KNA 20-1-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời