Ngày 19.01.2020: Phản chiếu dung mạo của Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 1:29-34

Khi ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi,vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en”.

Ông Gio-an còn làm chứng: “ Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Người thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

PHẢN CHIẾU DUNG MẠO CỦA THIÊN CHÚA

Khởi đầu bằng việc Gioan ‘thấy’. Ông đã ‘thấy’ Đức Giêsu ngay khi Người tiến về phía ông. Hành động ‘thấy’ này được nói đến nhiều lần trong các tác phẩm của thánh Gioan, cụ thể là trong biến cố Đức Giêsu phục sinh, người môn đệ Chúa yêu đã nhìn thấy ngôi mộ trống cùng tất cả những gì xảy ra trong mộ, và ông đã tin.

Hành động ‘thấy’ của Gioan đã khiến ông làm chứng về Đức Giêsu, Đấng mà ông loan báo. Đó cũng là sứ mạng được Bài đọc I hôm nay nhắc đến, trở nên ánh sáng dân đối với những ai được ‘thấy’ Ánh sáng.

Là một Kitô hữu, chúng ta có thực sự ‘thấy’ được ánh sáng, và để cho ánh sáng Chúa chiếu rọi trên cuộc đời chúng ta không? Hơn nữa, ánh sáng đó có thực sự được phản chiếu đến cho người khác là những người đang tìm kiếm dung mạo Thiên Chúa hôm nay?

 

Trả lời