Đức Hồng y Müller: Chỉ có một Đức Giáo Hoàng là Đức Phanxicô

 

Đức Hồng y Müller: Chỉ có một Đức Giáo Hoàng là Đức PhanxicôĐức Hồng y Gerhard Müller, nguyên Tổng Trưởng Bộ giáo lý đức tin, bênh vực việc Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI viết bài về vấn đề độc thân linh mục, và đồng thời Đức Hồng y khẳng định rằng: “Chúng ta không có 2 Giáo Hoàng, chỉ có một vị Giáo Hoàng là Đức Phanxicô”.

Đức Hồng y Müller tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho báo “Người đưa tin chiều” (Corriere della sera), số ra ngày 14/01/2020 vừa qua. Đức Hồng y khẳng định rằng “việc gọi Đức Biển Đức là nguyên Giáo Hoàng, đó là một kiểu nói lịch sự. Trong thực tế Đức Biển Đức XVI là một Giám Mục hồi hưu”.

Vụ cuốn sách “Tự đáy lòng chúng tôi” (Des profondeurs de nos coeurs) được xuất bản, như thể là tác phẩm của hai đồng tác giả Biển Đức XVI và Đức Hồng y Robert Sarah bị một số người giải thích là Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI xen mình vào công việc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, và có người kêu gọi xác định vị thế và vai trò của vị nguyên Giáo Hoàng.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Müller bác bỏ những giải thích cho rằng qua những thư từ và khảo luận, Đức Biển Đức XVI xen mình vào việc cai trị của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Đức Hồng y nói: “Tất cả các Giám mục, cả những vị về hưu, đều tham phần vào huấn quyền của Giáo Hội và cùng có trách nhiệm đối với đức tin của Giáo Hội Công Giáo”.

Mặt khác, tuyên bố với báo Il Giornale ở Italia, Đức Hồng y Müller nhận định rằng việc đặt Đức Biển Đức XVI và Đức Phanxicô ở vị thế đối nghịch nhau là một “trò chơi phản Giáo Hội”. Điều tuyệt đối rõ ràng là tất cả các Hồng y, Giám mục và tín hữu Công Giáo đứng về phía Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Đức Biển Đức XVI không hề muốn xen mình vào việc điều khiển Giáo Hội hiện nay. Nhưng điều này không có nghĩa là ngài phải im lặng. Đức Biển Đức XVI chưa chết, và sứ mạng của một Giám mục kéo dài cho đến hết đời”.

Về tranh luận liên quan đến các linh mục có gia đình, theo Đức Hồng y Müller, trong Giáo Hội Công Giáo La tinh, không thể có luật trừ trong vấn đề này, vì dư luận xa với Giáo Hội sẽ giải thích điều đó như một sự bãi bỏ luật độc thân linh mục.

(KNA 14-1-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời