Ngày 13.01.2020: Giới thiệu Chúa cho người khác

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 1:14–20

Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.

Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Ði xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

GIỚI THIỆU CHÚA CỦA MÌNH CHO NGƯỜI KHÁC

Đức Giêsu lên tiếng rao giảng: ‘Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần.’

Chủ đề Nước Thiên Chúa là trung tâm lời giảng dạy của Đức Giêsu. Khác với các Tin mừng khác, vốn cho thấy lời rao giảng của Đức Giêsu là sự tiếp nối sứ mạng của Gioan Tẩy giả, khi Người lặp lại những lời của ông: Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. Thì ở đây, thánh Máccô ngay từ đầu đã đặt trên môi miệng Đức Giêsu lời loan báo Nước Trời, như thế, với thánh Maccô, giới thiệu Nước Trời tiên vàn là sáng kiến của Thiên Chúa.

Cùng với sự xuất hiện của Đức Giêsu, sứ vụ của các môn đệ cũng bắt đầu. Tin mừng cho biết: các ông đã bỏ hết mọi sự mà theo Người. Các môn đệ rao giảng về Đức Giêsu bằng khả năng riêng của mình. Đó là sử dụng nghề lưới của mình để đưa muôn dân đến với Chúa, thì cũng thế, trong chính công việc hằng ngày, chúng ta có phương thế hữu hiệu để giới thiệu Chúa của mình cho người khác, miễn là biết gắn bó với Người và chấp nhận được Người hướng dẫn.

Trả lời