Ngày 08.01.2020: Giới thiệu diện mạo lòng thương xót của Chúa

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 6:34–44

Ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.”

Người đáp: “Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi!” Các ông nói với Người: “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao?”  Người bảo các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh? Ði coi xem!”. Khi biết rồi, các ông thưa: “Có năm chiếc bánh và hai con cá.”

Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngả lưng thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngả lưng xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng.

Người cũng chia hai con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.

 

GIỚI THIỆU DIỆN MẠO THƯƠNG XÓT CỦA  CHÚA

Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi!”

Đám đông đang đói và cần được được dưỡng. Tin mừng cho biết, Đức Giêsu là thực hiện phép là để hoá bánh ra nhiều để nuôi dân. Tại sao Đức Giêsu lại thực hiện việc hoá bánh ra nhiều để nuôi dân, điều mà chính Người đã từ chối trong cơn cám dỗ nơi sa mạc? Dễ thấy, đó là hành vi của lòng thương xót Chúa dành cho con người. Hơn nữa, dấu lạ hoá bánh được tiếp nối sau việc giảng dạy đám đông dân chúng về các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa.

Chúa mời gọi chúng ta làm giảm cơn đói của thời đại, qua việc giới thiệu diện mạo thương xót của Người hôm nay.

Trả lời