Slides: Sự hoàn hảo

 

Đừng bao giờ nản chí trước những hoàn cảnh không vừa ý, nhưng hãy cứ trung tín với sứ mạng mình.  Trung tín như thế bạn đã thành công cho con người của mình, và chắc chắn cũng là tấm gương cho thế hệ mai sau.

Nguồn: Internet

 

 

 

 

 

Trả lời