Đức Thánh Cha bãi bỏ bí mật giáo hoàng về những vụ lạm dụng tính dục

 

Đức Thánh Cha bãi bỏ bí mật giáo hoàng về những vụ lạm dụng tính dụcĐức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành qui luật mới bãi bỏ nghĩa vụ giữ bí mật giáo hoàng trong những vụ lạm dụng tính dục và nhờ đó, cả nhà chức trách tư pháp dân sự cũng có thể tham khảo các chứng từ trong các vụ xét xử lạm dụng theo giáo luật.

Các qui luật trên đây được trình bày trong hai văn kiện gọi là “phúc chiếu” (Rescrittum) đăng trên Báo “Quan sát viên Roma” ngày 17/12/2019 và có hiệu lực ngay. Rồi sau đó sẽ được đăng trên Công báo của Tòa Thánh (AAS).

Huấn thị về sự giữ kín đáo

Trước tiên là huấn thị về sự kín đáo của các vụ tố cáo và xét xử những tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Theo luật mới, không buộc phải giữ bí mật giáo hoàng, như trước đây, về những vụ tố cáo, xét xử và quyết định về những tội đã được nói đến trong điều số 1 của Tự Sắc “Các con là ánh sáng thế gian”: Nghĩa là những vụ hiếp dâm và những hành vi tính dục do sự đe dọa hoặc lạm quyền đối với trẻ vị thành niên hoặc người dễ bị tổn thương; những vụ dâm ô trẻ em, những vụ không tố giác hoặc che đậy những kẻ lạm dụng từ phía các giám mục hoặc các bề trên tổng quyền của các dòng tu.

Huấn thị mới xác định rằng: “Những thông tin được xử lý làm sao để bảo đảm an ninh, sự toàn vẹn và kín đáo như giáo luật qui định để bảo vệ thanh danh, hình ảnh và đời tư của những người liên hệ. Tuy nhiên việc giữ bí mật theo chức vụ không ngăn cản việc chu toàn các nghĩa vụ được luật pháp nhà nước qui định, kể cả những nghĩa vụ phải trình báo, thi hành những yêu cầu của nhà chức trách tư pháp dân sự. Ngoài ra, không thể áp đặt sự im lặng cho những người trình báo, cho nạn nhân và cho các nhân chứng về các sự kiện.”

Phúc chiếu thứ hai

Văn kiện thứ hai cho biết, Đức Thánh Cha nâng hạn tuổi từ 14 lên 18 tuổi đối với tội giáo sĩ thủ đắc, giữ và phổ biến những hình ảnh dâm ô với mục đích thỏa mãn tính dục, có liên quan đến các trẻ vị thành niên cho tới 18 tuổi, thay vì 14 tuổi như trước đây.

Một điều khoản khác trong Văn kiện thứ hai cho phép: Trong những vụ trầm trọng hơn, cả giáo dân có bằng tiến sĩ giáo luật, cũng có thể thi hành vai trò luật sư và ủy viên công tố, chứ không phải chỉ dành cho linh mục như cho đến nay.

(Vatican News 17-12-2019)

G. Trần Đức Anh, O.P.

Trả lời