Slides: Lòng tốt đôi lúc trở nên phi thường

 

….

Cho đi chính là quà tặng cao đẹp nhất, là những nghĩa cử yêu thương chúng ta trao tặng cho nhau, chúng ta chỉ có thể lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa khi chúng ta thực thi những nghĩa cử bác ái, yêu thương. Cuộc sống đích thực của một Kitô hữu chính là biết sống cách trọn vẹn cho tha nhân.

Nguồn: Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời