Ngày 13.12.2019: Đức Khôn Ngoan

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: 11,16-19

16 “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác,17 và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.”18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám.”19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.”

ĐỨC KHÔN NGOAN

Con người thường hay nhìn mọi sự bằng con mắt chủ quan của mình với người và với đời cũng như thực tại cuộc sống. Tuy nhiên, kinh nghiệm của con người cũng cho thấy có biết bao câu chuyện thương tâm, chia rẽ và làm tổn thương nhau vì những cái nhìn và nghe chưa đủ để hiểu và nhận ra sự thật đằng sau đó. Vì vậy người đời luôn nói “nhìn vậy mà không phải vậy” đâu, hay đừng xét đoán vì xét đoán thì chì là đoán chứ không phải là sự thật.

Lời Chúa hôm nay cũng cho chúng ta bài học về cách nhìn, thiên hạ nhìn và đoán xét theo cái nhìn chủ quan của mình, bản thân họ không hiểu được sự thật bên trong mới là điều dẫn đưa họ đi đến với sự thật. Bởi thế họ đã không thấy được sự tốt lành mà ông Gioan mời gọi sám hối, cũng như không nhận ra được Đức Giê-su là Đấng cứu độ trần gian, là Con Thiên Chúa đến với nhân loại.

Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan cần có để chúng ta không nhìn mọi sự với đôi mắt bụi trần còn nhiều lấm len, mà nhìn bằng con mắt tâm hồn, nơi có sự ngự trị của Thánh Thần soi chiếu.

Trả lời