Đoàn Thiếu nhi tĩnh tâm mùa vọng 2019

 

Nhằm chuẩn bị tâm hồn mừng đón Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, các thành phần trong Đoàn Thiếu Nhi giáo xứ thánh Đa Minh – Ba Chuông đã có những ngày tĩnh tâm mùa Vọng (năm 2019) do quý cha, quý thầy và quý soeur hướng dẫn.

Đoàn Thiếu nhi tĩnh tâm mùa vọng 2019

Khởi đầu là ngày tĩnh tâm của quý anh chị Giáo lý viên và đào tạo, được tổ chức từ 18h00, 30/11 đến 07h00, 01/12 tại Đan viện Biển Đức Thiên Phước, do cha Phụ trách và thầy Phụ tá hướng dẫn. Với thời gian tĩnh lặng cầu nguyện Taizé, các anh chị đã có thêm niềm hy vọng và tin yêu trong sứ mạng phục vụ Đoàn Thiếu Nhi, nhất là để chuẩn bị cho ngày hôm sau, giúp tĩnh tâm cho các em.

Đoàn Thiếu nhi tĩnh tâm mùa vọng 2019

Vì thế vào lúc 18h30, ngày 02/12, các em thiếu nhi bước vào ngày tĩnh tâm theo lứa tuổi. Các em Khai tâm do soeur Têrêsa Cẩm Hà, O.P. chia sẻ tại hội trường Trung tâm Mục vụ giáo xứ, tuổi Thêm sức do thầy Giuse Thế Lân, O.P. hướng dẫn tại Từ đường Phục Sinh và khối Sống đạo do thầy Giuse Trung Du, O.P. đồng hành tại Nguyện đường Thánh Thể. Sau đó, quý anh chị và các em đã được quý cha tu viện thánh Albertô giải tội và kết thúc vào lúc 20h00.

Đoàn Thiếu nhi tĩnh tâm mùa vọng 2019

Đoàn Thiếu nhi tĩnh tâm mùa vọng 2019

Hôm sau, ngày tĩnh tâm thứ hai, vào lúc 19h00, ngày 03/12, Đoàn Thiếu Nhi cử hành thánh lễ tạ ơn do cha Đa Minh Lê Đức Thiện, O.P. chủ tế tại thánh đường giáo xứ. Vào Chúa nhật II mùa Vọng, ngày 08/12, cha Đa Minh cũng giảng phòng cho quý ban Đại diện Phụ huynh Đoàn Thiếu Nhi.

Đoàn Thiếu nhi tĩnh tâm mùa vọng 2019

Tạ ơn Chúa vì các thành phần trong Đoàn Thiếu Nhi đã có những giây phút hồi tâm bên Chúa Giêsu để nhìn nhận lại mình, để thêm niềm hy vọng vào Chúa và giao hoà với Người. Ước mong, ngọn lửa hy vọng trong mùa trông chờ Chúa đến luôn rực sáng mãi trong mỗi thành viên của Đoàn Thiếu Nhi.

Giuse Chung Thảo

 

Trả lời