Ngày 05.12.2019: Xây nhà trên đá

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: 7,21.24-27

24 Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:…”Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ

Thi hành Lời Chúa dạy được ví như người khôn xây nhà trên nề đá, còn nếu ai nghe Lời Chúa mà không thực hành thì ví như người ngu dại xây nhà trên cát.

Đức Giê-su dùng một hình ảnh rất thân quen với con người chúng ta để nói cho chúng ta biết cách để sống với những gì Chúa dạy. Lời Chúa là ánh sáng soi đường cho chúng ta đi, thi hành theo ý Chúa là đi trên con đường mà Đức Giê-su đã đi.

Nếu chúng vâng nghe và thực hành thì quả thật chúng ta sẽ có một nơi nương tựa chắc chắn là Thiên Chúa toàn năng, chính Người sẽ đưa chúng ta vượt qua ngàn nguy khó nghịch cảnh trên dòng đời, che chở và bao bọc chúng ta như gà mẹ ấp ủ con thơ. Ngược lại nếu chúng ta không cùng đi với Người thì ắt hẳn chúng ta sẽ trở dễ dàng lạc lối và rơi vào hố sâu, một con đường không có Chúa là một con đường thiếu ánh sáng soi dẫn, mất đi chỗ tựa nương thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta dễ rơi vào thất vọng và sụp đổ trước sóng to bão lớn của sự thế này.

Ước gì Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta biết cách xây nhà trên nền đá, để mưa to gió lớn như thế nào cũng không thể làm chúng ta sụp đổ.

Trả lời