Ngày 01.12.2019: Hãy tỉnh thức

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: 24,37-44

37 “Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu.39 Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy… 42 “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

HÃY TỈNH THỨC

Mùa vọng có nhiều ý nghĩa để mời gọi chúng ta chuẩn bị chờ đón Chúa đến. Một trong những điều đó là sự mời gọi chúng ta chuẩn bị chờ đón Chúa Ki-tô sẽ đến viếng thăm vào cuối đời mỗi người chúng ta.

Chúng ta được mời gọi hãy tỉnh thức, bởi vì qua sự tỉnh thức chúng ta biết nên làm gì và không nên lo lắng những sự chẳng nên. Tỉnh thức là biết mình đang thiếu điều gì và nên làm gì để luôn có Chúa ở cùng.

Tỉnh thức là mở lòng ra với Chúa và sống sao cho đẹp lòng Chúa mọi đàng. Tỉnh thức là biết buông bỏ những thứ mà mình không thể mang theo vào cõi đời đời trong nhà Chúa. Ước gì chúng ta luôn canh thức để sẵn sàng chờ Chúa đến với chúng ta trong ngày Người đến trong vinh quang.

Trả lời