Ngày 23.11.2019: Thiên Chúa của kẻ sống

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 20, 27-40

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?”

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa”.

Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy thầy, Thầy dậy đúng lắm”. Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa.

THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG

Trình thuật thánh Luca hôm nay kể về việc Nhóm Sađốc đến gặp Chúa nhằm tìm cách thử Người, vì lòng họ chai đá và không tin vào sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã dùng lời nói của mình mà chứng tỏ cho họ thấy rằng sẽ không cần cưới vợ lấy chồng khi họ được hưởng sự sống đời sau nữa, bởi họ như Thiên thần, họ không chết nữa. Chính Chúa là Thiên Chúa của sự sống, là Đấng làm no thỏa nguồn hạnh phúc mà họ hằng mong đợi kiếm tìm từ đời này là nơi mà họ đã lấy vợ gả chồng để chung sống, tìm hạnh phúc riêng và hướng đến một hạnh phúc bất diệt trên trời mà nay sau khi đã được Chúa cứu độ, họ đã tìm thấy được trên quê hương vinh phúc trên Thiên Đàng, nơi có Chúa là nguồn vui vô tận của họ.

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết sống trọn vẹn cho Chúa, sống vì Chúa và vì Nước Trời. Xin Chúa dạy chúng ta biết kiếm tìm những sự thiêng liêng trên trời hơn là những tinh thần thế gian, bởi chính sự khát khao hạnh phúc trên trời, chính Chúa là Đấng đã chết, đã sống lại và ngự lên trời vinh hiển sẽ ở cùng chúng ta. Người sẽ đón chúng ta vào quê trời, nơi chỉ có hạnh phúc và niềm vui với Chúa.

Trả lời