Ngày 21.11.2019: Sứ điệp hòa bình

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 19, 41-44

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: “Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng”.

SỨ ĐIỆP HÒA BÌNH

Trình thuật tin mừng theo Thánh Luca hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu khóc thương thành Giêrusalem vì họ đã không nhận biết sứ điệp hòa bình của Người mang đến. Sứ điệp hòa bình đó đã bị che khuất, đã bị chối bỏ, sứ điệp hòa bình đó chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đến nhưng viếng thăm nhưng họ đã không nhận biết Người. Người đã tiên báo thành Giêrusalem sẽ bị phá hủy “không còn viên đá nào trên viên đá nào”. Xin Chúa giúp chúng ta biết trở nên những nhân chứng hòa bình để tạo dựng một thế giới bình an và thiện hảo. Chúng ta cũng cầu xin Chúa mở lòng chúng ta để chúng ta đón tiếp Người, đón tiếp Đấng là nguồn bình an và ơn cứu độ.

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ. Mẹ Maria đã thực hiện tập tục và truyền thống Do Thái là dâng tuổi thơ và bản thân mình trong Đền Thánh cho Thiên Chúa. Mẹ đã thuộc trọn về Chúa qua tập tục này. Mẹ Maria cũng ở lại Đền Thánh để giúp việc cho các vị tư tế. Mẹ đã sống một đời sống cầu nguyện, hy sinh, nhân đức để dọn đường cho chức vị Mẹ Thiên Chúa mà Mẹ sẽ lãnh nhận khi cưu mang Chúa Giêsu. Xin cho chúng ta cũng biết nơi gương Mẹ Maria, biết thực hiện các nhân đức, sống tinh thần thanh khiết, khiêm nhường, tín thác và cầu nguyện.

Trả lời