Ngày 09.11.2019: Vẻ đẹp của đền thờ thân xác

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 2, 13-22

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”.           

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

 Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Ngưòi Do-thái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

VẺ ĐẸP CỦA ĐỀN THỜ THÂN XÁC

Chúa Giêsu đã tức giận khi thấy họ buôn bán trong đền thờ, họ biến đền thờ là nơi thờ phượng trở nên chốn bán buôn kinh doanh. Người đã đánh đuổi họ ra khỏi đền thờ để trả lại vẻ đẹp thanh bình và thánh thiện của đền thờ. Chúa Giêsu cũng nói chính thân thể Người là đền thờ, sẽ bị phá hủy và xây cất lại trong ba ngày, nhưng họ đã không không hiểu ý Người muốn nói.

Một lần nữa, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết: “Nhà Chúa là nhà để cầu nguyện.” (x.Lc 19,46), là nơi để thờ phượng và tôn vinh danh Chúa dành cho mọi dân tộc. Có đâu đó, đôi lúc chúng ta đã biến nhà thờ, nơi cầu nguyện trở nên những nơi buôn bán, mại thánh. Chúng ta mua bán ơn sủng, đặt vật chất và kinh doanh trên hết việc thờ phượng và lòng mến yêu Chúa và tha nhân. Chúng ta lấy danh Chúa để chuộc lợi cho mình, chèn ép anh chị em qua cách cư xử của chúng ta. Ngoài ra, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta tôn trọng thân thể chúng ta, là đền thờ của Chúa Thánh Thần, đừng để những sự ô uế, tính toán tràn ngập tâm hồn chúng ta, nhưng thay vào đó bằng những lợi ích thiêng liêng.

Trả lời