Ngày 08.11.2019: Lắng lo cho vận mệnh

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 16, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: ‘Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa’. Người quản lý thầm nghĩ rằng: ‘Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ’.

“Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: ‘Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi’. Rồi anh hỏi người khác rằng: ‘Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm giạ lúa miến’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi’.

“Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”.

LẮNG LO CHO VẬN MỆNH

Hôm nay, Chúa Giêsu phán với các môn đệ dụ ngôn người quản gia bất lương, là người đã phung phí tài sản của chủ. Người quản gia bất lương đã cho gọi tất cả các con nợ và cắn xén các khoản nợ của chủ, để lúc mất chức còn có người tiếp đón ông về nhà của họ. Người quản gia đã dùng chiêu trò hết sức khôn khéo và xảo quyệt. Ông được tiếng là tốt bụng và còn móc nối và tạo mối tương quan bạn hữu để lúc ông gặp khó khăn, họ sẽ đón tiếp và trân trọng ông. Trong câu chuyện này, người quản gia bất lương vừa có điểm tốt, vừa có điểm xấu. Xấu ở sự gian xảo, ranh ma, xảo quyệt trong cách hành xử với chủ. Tốt ở chỗ ông biết lo lắng cho vận mệnh của mình nên đã dùng các việc làm tốt đẹp để ngõ hầu được giúp đỡ lúc khó khăn sau này.

Chúa Giêsu đã không khen hành động của người quản gia là tốt đẹp nhưng qua đó, Chúa muốn dạy cho các môn đệ biết khôn ngoan chăm lo cho đời sống của mình, bằng cách thực hành các việc lành như người quản gia đã tìm mọi cách để kiếm lợi cho mình.

Lời Chúa hôm nay nhắn gởi chúng ta chú tâm khôn ngoan chăm lo cho đời sống, luôn biết dùng các việc lành mà đối xử với đồng loại. Bên cạnh đó, Chúa cũng muốn chúng ta trở nên những người quản lý trung tín trong cách hành động, chu toàn trách nhiệm với những việc được giao phó. Hơn nữa, đây cũng là một bài học dạy chúng ta về sự kiểm soát đồng tiền. Chúng ta bị nô lệ bởi đồng tiền hay chúng ta đang kiểm soát nó?

Trả lời