Slides: Chuyện cái bẫy chuột

 

Đây chỉ là một mẩu chuyện ngụ ngôn nhưng nội dung câu chuyện lại nhắn nhủ chúng ta rằng không ai trong chúng ta là một hòn đảo, chúng ta đang sống với, sống vì và sống cho nhau đừng chỉ tập trung vào chính mình, đừng ích kỷ, hẹp hòi mà hãy mang đỡ gánh nặng cho nhau …(sưu tầm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời