Tĩnh tâm mừng Lễ Các Thánh 2019

 

Tĩnh tâm mừng Lễ Các Thánh 2019Nhằm chuẩn bị tâm hồn bước vào những ngày đại lễ (lễ các Thánh, lễ các Đẳng Linh hồn và lễ thánh Martin de Porres), giáo xứ thánh Đa Minh – Ba Chuông tổ chức ba ngày tĩnh tâm vào lúc 17h30 thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư ngày 28, 29 và 30/10/2019 tại thánh đường giáo xứ do cha Phêrô Trần Văn Thơ, O.P. chủ sự.

Ba ngày tĩnh tâm với các chủ đề:

 

  • Thứ Hai, ngày 28/10/2019: Bản chất và ơn gọi nên thánh nơi người Kitô hữu;
  • Thứ Ba, ngày 29/10/2019: Sống mầu nhiệm các thánh thông công trong cử hành Phụng vụ và cầu nguyện;
  • Thứ Tư, ngày 30/20/2019: Thánh Martinô – nhà Giảng thuyết không tòa giảng.

Tĩnh tâm mừng Lễ Các Thánh 2019

Trong ngày tĩnh tâm thứ nhất, cùng đồng tế với cha Phêrô có cha Giuse Trần Hưng Đạo, O.P. và sự tham dự đông đảo của cộng đồng Dân Chúa khắp nơi, trong đó có những người sùng mộ Ông Thánh Da Đen.

Tĩnh tâm mừng Lễ Các Thánh 2019

Qua ngày tĩnh tâm đầu, cộng đoàn được cha Phêrô nhắc nhở căn tính của người Kitô hữu là thánh thiện. Qua bí tích Thánh Tẩy, người Kitô hữu thuộc về Chúa và trở nên Thánh như Ý Chúa muốn. Vì sự tự do, người Kitô hữu dần mai một sự thánh thiện nguyên tuyền và giờ đây, mỗi người cần tái khám phá bản chất và trở về với ân sủng ấy.

Đồng thời, nên Thánh không chỉ bằng nỗ lực cá nhân, mà còn do cộng đồng tín hữu cùng giúp nhau nên Thánh. Để có được điều đó, cộng đoàn Kitô hữu nhờ các cử hành Phụng vụ và cầu nguyện nên được Chúa thánh hóa canh tân mỗi ngày.

Tĩnh tâm mừng Lễ Các Thánh 2019

Từ đó, cha Phêrô sẽ nối kết gương thánh Martinô (ngày 3), một vị thánh của người nghèo và những người bị bỏ rơi hơn cả để nói với cộng đoàn con đường cụ thể trở nên Thánh chính là yêu thương.

Tĩnh tâm mừng đại lễ các Thánh tiếp tục được cử hành trong hai ngày tiếp theo thứ Ba và thứ Tư ngày 29 và 30/10/2019.

Kính mời cộng đoàn đến tham dự để được lắng nghe giảng phòng.

Giuse Chung Thảo

 

 

Trả lời