Ngày 27.10.2019: Xin thương xót con là kẻ tội lỗi

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 18,9-14

9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế.11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

XIN THƯƠNG XÓT CON LÀ KẺ TỘI LỖI

Không ai trong chúng ta có thể là vị thẩm phán của chính mình, bởi vì điều đó chỉ có thể nên trọn hảo trong quyền năng và tài phán của Người.

Cách thức người Pha-ri-sêu cầu nguyện cho thấy anh ta là một người tự hào về bản thân mình qua cách thức giữ đạo và sống đạo. Nếu chỉ bấy nhiêu thì quả thật anh chẳng nói gì sai cả với những việc anh làm, tuy nhiên câu chuyện chuyển biến và làm đảo ngược mọi sự khi anh đặt tiêu chuẩn đạo đức của mình để xét đoán và kiêu ngạo trước mặt người khác. Vẫn biết trong cuộc sống có kẻ thiện tâm và vẫn còn người chưa được tốt lành, nhưng không phải như thế là những người tốt lành có quyền phê phán và xét đoán lương tâm của người khác.

Câu chuyện cho ta một cái kết thật kỳ diệu qua lời của Đức Giê-su. Người nói cho chúng ta biết người thu thuế khi trở về nhà thì được xem là đã nên công chính, còn ngược lại người pha-ri-sêu thì không. Vậy sự công chính chỉ được dành cho bất cứ ai có tấm lòng ngay thẳng, biết thú nhận và ăn năn với những gì mình đã phạm. Người công chính là người không xét đoán bất cứ ai, họ biết thân phận của mình nên khiêm hạ trước mặt Chúa, họ mong chờ sự thương xót của Chúa sẽ đổ xuống trên cuộc đời họ để họ sống và sống tốt hơn mỗi ngày.

Dĩ nhiên chúng ta cũng luôn tự hào với những điều thiện hảo mà chúng ta vâng nghe từ Thiên Chúa để đem ra thực hành và sống. Bất cứ khi nào làm điều thiện thì chúng ta có thể hãnh diện và tạ ơn Chúa về điều đó. Nhưng điều quan trọng là chúng ta biết thân phận con người và cả sự yếu đuối của chúng ta. Biết mở lòng ra với mọi người và khiêm tốn trước mặt Chúa thì chúng ta mới được xem là công chính trước mặt Người. Ước gì chúng ta luôn biết cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa để rồi chúng ta lại được Người xót thương.

Trả lời