Ngày 23.10.2019: Giờ phút anh em không ngờ, Con Người sẽ đến

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 12,39-48

39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”
41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? “42 Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta.44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: “Chủ ta còn lâu mới về”, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa,46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.

GIỜ PHÚT ANH EM KHÔNG NGỜ, CON NGƯỜI SẼ ĐẾN

Bất cứ ai trong chúng ta cũng không thể biết giờ nào sẽ nhắm mắt lìa đời. Đó luôn là một dấu chấm hỏi không có câu trả lời của mỗi người trong chúng ta. Mạng sống hẳn là điều quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Vì vậy, hôm nay Chúa ngỏ lời với chúng ta, Người thức tỉnh mỗi người trong chúng ta biết sẵn sàng chuẩn bị cho linh hồn của mình, bởi vì chính lúc không biết vào giờ không ngờ thì Chúa sẽ đến gọi ta, khi đó chúng ta sẽ đối diện với Người.

Nếu con người vâng lời Chúa bằng cách ăn ở ngay lành, sống chu toàn bổn phận trách nhiệm của một tôi trung thì Chúa sẽ mãi là ông chủ phúc lành cho người ấy. Nếu con người sống không chu toàn phận vụ của mình cách tốt lành với những gì được ban tặng cách như không, thì người ấy không xứng đáng với lòng quảng đại mà Thiên Chúa đã ban tặng. Không phải chúng ta đã làm nên sự gì mà chính Chúa mới là Đấng ban phát mọi sự cho chúng ta. Thiên Chúa luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng ta, bất cứ ai cũng có thể trở nên người quản gia trung tín, khôn ngoan nếu vâng nghe lời Chúa mời gọi, Chúa không đòi hỏi điều gì vượt quá sức lực của chúng ta, Người luôn là Đấng quan phòng và nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh chúng ta bước đi. Hãy sẵn sàng vào giờ Chúa đến.

Trả lời