Ngày 29.9.2019: Sống tình liên đới với nhau

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 16,19-31 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn.

SỐNG TÌNH LIÊN ĐỚI VỚI NHAU

Tội lớn nhất của thời đại hôm nay là sự dửng dưng, vô tâm trước nỗi khổ đau, khó khăn của người khác. Đức Thánh Cha Phanxicô gọi đó là sự “thờ ơ toàn cầu hóa.” Nước Trời không có chỗ cho những người ích kỷ, Do thái độ “vô cảm”; “dửng dưng” trước nỗi khốn cùng của anh chị em. Điều này được minh chứng cách cụ thể qua dụ ngôn “Ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khổ” trong Tin mừng hôm nay.

Chúa không phạt nhà phú hộ vì ông ta giàu, cũng không cổ xúy cho sự nghèo nàn của anh Ladarô, nhưng mời gọi chúng ta sống có tình liên đới với nhau để người giàu không dư giật, người nghèo không đói khổ, túng thiếu, cùng cực. Xin Chúa cho ta biết sống tình liên đới trong cuộc sống, để dù giàu hay nghèo, chúng ta cũng trở thành những người quản lý trung tín và khôn ngoan của Chúa.

Trả lời