Ngày 28.9.2019: Xin Chúa soi lòng mở trí

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 9, 44b-45 

Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”.

Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.

XIN CHÚA SOI LÒNG MỞ TRÍ

Giống như các Tông đồ xưa kia, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn chưa hiểu nổi: Tại sao Thiên Chúa lại phải chịu chết nhục nhã trên thập giá như vậy? Có lẽ bởi lòng trí chúng ta còn bị che khuất bởi nhiều thứ học thuyết xa lạ, và sự cứng lòng tin, như thánh Phaolô đã nói: Trong khi người Dothái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hylạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Dothái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ (1 Cr 1,22-23).

Xin Chúa soi lòng mở trí giúp chúng ta hiểu rằng con đường thập giá là sự khôn ngoan và tình yêu mà Thiên Chúa đã dùng để cứu độ chúng ta.

Trả lời