Ngày 23.9.2019: Xin cho danh Chúa được cả sáng

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 8, 16-18 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”.

 

XIN CHO DANH CHÚA ĐƯỢC CẢ SÁNG

Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên con cái sự sáng. Không những thế, chúng ta còn được Lời Chúa biến đổi để trở thành những chứng nhân Tin mừng. Vì vậy, Chúa Giê-su  muốn chúng ta đem ra thực hành những gì chúng ta đã đón nhận từ Thiên Chúa, để có giá trị và tác dụng cho đời như chiếc đèn được đặt trên giá để chiếu sáng cho mọi người.

Lạy Chúa, nếu không có Chúa chúng con không thể làm gì được. Xin Chúa thêm lòng tin cậy mến cho chúng con, để chúng con can đảm làm chứng cho Chúa, nhờ đó những người sống xung quanh chúng con nhận biết Chúa. Xin làm cho danh Chúa được cả sáng.

Trả lời