Đức Hồng y Marx đã gặp Đức Thánh Cha và Đức Hồng y Tổng Trưởng Bộ Giám Mục

 

Đức Hồng y Marx đã gặp Đức Thánh Cha và Đức Hồng y Tổng Trưởng Bộ Giám MụcTrong những ngày qua tại Roma, Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã gặp Đức Thánh Cha và Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, để trao đổi và suy tư về Công nghị sắp tới của Giáo Hội Công Giáo tại Đức.

Công nghị này hay cũng được gọi là “Con đường Công nghị” dự kiến sẽ bắt đầu từ đầu tháng 12, tức là đầu mùa vọng sắp tới, để bàn thảo và quyết định về những kế hoạch cải tổ Giáo Hội Công Giáo tại Đức, trong những lãnh vực như: quyền bính trong Giáo Hội, vai trò của phụ nữ, luật độc thân linh mục và luân lý tính dục của Giáo Hội. Cộng tác vào việc tổ chức và tiến hành Công nghị có Ủy ban trung ương giáo dân Công Giáo Đức. Và theo chủ trương của Ban tổ chức, những quyết định của công nghị này có tính chất bó buộc.

Lưu ý của Bộ Giám Mục

Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã viết thư cho Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, để lưu ý rằng việc tiến hành Công nghị với quyền quyết định và các đề tài được đề ra trong chương trình nghị sự là điều trái với giáo luật hiện hành của Giáo Hội, vì chúng không thuộc thẩm quyền của một Giáo Hội địa phương. Nhưng Đức Hồng y Marx cho biết Công nghị sẽ tiến hành như đã dự định đồng thời cho biết sẽ về Roma để gặp gỡ Tòa Thánh.

Trong tuần lễ trước đây, Đức Hồng y Walter Kasper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, cũng nhận xét rằng: Đức Thánh Cha đã viết thư cho Hội đồng Giám mục và Cộng đồng Dân Chúa ở Đức hồi tháng 6 năm nay về “Con đường Công Nghị”. Người ta hoan hô lá thư của Đức Thánh Cha, nhưng rồi bỏ qua một bên, và tiếp tục đi theo con đường của họ!”

“Những cuộc đối thoại xây dựng”

Sau các cuộc gặp gỡ trên đây ở Vatican, Hội đồng Giám mục Đức ra thông cáo cho biết là đã có “những cuộc gặp gỡ đối thoại xây dựng” và những kết quả đối thoại này sẽ được đưa vào công việc của Công nghị ở Đức. Đức Hồng y Marx cũng đã trao cho Đức Thánh Cha một thư chung với chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Giám mục và Chủ tịch Ủy ban Trung Ương giáo dân Công Giáo Đức liên quan đến Công nghị.

Kết quả cuộc nói chuyện của Đức Hồng y Marx với Đức Thánh Cha và Đức Hồng y Ouellet cũng sẽ được trình bày và thảo luận trong Đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức nhóm họp tại thành phố Fulda từ ngày 23 đến 26/09/2019 sắp tới. (Tổng hợp 20-9-2019)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời