Ngày 10.9.2019: Sống ơn gọi Kitô hữu

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 6, 12-19

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.

[…]

SỐNG ƠN GỌI KITÔ HỮU

Chúa Giêsu đã thức suốt đêm cầu nguyện để tuyển chọn 12 Tông đồ. Vậy mà trong số đó, một Tông đồ sau này đã phản bội Người. Điếu đó cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu yêu thương và tuyển chọn các Tông đồ theo thánh ý Chúa Cha. Người yêu thương họ, không loại trừ ai và đã yêu thương họ đến cùng.

Nhờ Phép Rửa, chúng ta được trở thành môn đệ của Chúa. Vì thế chúng ta được thừa kế sứ mạng loan báo Tin mừng mà Chúa đã giao phó cho các môn đệ đầu tiên. Đừng phản bội Chúa nhưng hãy hãy sống cho xứng với danh xưng là Kitô hữu.

 

Trả lời