Ngày 30.8.2019: Phải làm gì để vào Nước Trời?

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 25, 1-13 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”.

 

PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI?

Chúng ta phải làm gì để được vào Nước Trời ? Phải như những cô trinh nữ khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình.

Nếu đã có sự “chuẩn bị” khôn ngoan như các trinh nữ, thì dù có thiếp ngủ vì trời tối hay vì Chúa đến muộn, chúng ta vẫn nghe thấy tiếng Ngài gọi khi Ngài đến. Khi đó chúng ta chỉ việc chỗi dậy để sửa soạn những gì chuẩn bị để ra nghênh đón Chúa mà vào dự tiệc cưới Nước Trời cùng với Ngài.

Trả lời