Ngày 27.8.2019: Hoán cải tâm hồn

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 23, 23-26.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia.

“Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.

HOÁN CẢI TÂM HỒN

 Xưa kia, Chúa Giêsu khiển trách những luật sĩ, biệt phái vì họ sống giả hình: họ bắt lỗi người ta trong những điều luật nhỏ, nhưng chính họ lại bỏ qua không thực hiện những điều luật quan trọng là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin.

Ngày nay, nhiều người phàn nàn về lối sống đạo của các Kitô hữu: siêng năng đi thờ đi lễ, ăn chay, đọc kinh cầu nguyện, nhưng vẫn nói hành nói xấu nhau, gây chia rẽ bè phái; như vậy, họ cũng bỏ qua đức công bình lòng nhân từ và lòng tin.

Vì vậy, lời Chúa cảnh tỉnh chúng ta: hãy lo hoán cải tâm hồn, sống bác ái với mọi người, để những việc đạo đức bên ngoài của chúng ta được Thiên Chúa và mọi người đón nhận.

Trả lời