Ngày 26.8.2019: Hãy tự xét mình!

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 23:13–22

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. [Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn].

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người.

[…]

HÃY TỰ XÉT MÌNH!

Trong bài Tin mừng của Thánh Matthêu, có đến bốn lần Chúa lên án “khốn cho các ngươi” là các kinh sư và người Pharisêu giả hình!

Chúa cũng đang lên án cả tôi, vì tôi cũng đủ bốn cái khốn! Nếp sống buông tuồng của tôi, đã không làm sáng danh Chúa, mà chỉ làm ô danh Chúa mà thôi; gương xấu của tôi đã làm người khác xa Chúa! Tôi đã tích lũy của cải bất chính, cho vay nặng lãi, lừa đảo, dối trá trên thương trường, là những mánh lới tôi cướp giật tài sản của người khác.

Càng xét, tôi càng thấy khốn cho tôi, hơn bọn Pharisêu giả hình khi xưa!

Lạy Chúa, xin cải tạo con người con, để con biết đi theo đường công chính, và khỏi bị lên án trong ngày sau hết.

Trả lời