Ngày 18.8.2019: Thắp lên ngọn lửa yêu thương

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 12,49-53 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất.

Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

THẮP LÊN NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG

Chúa Giêsu là nguồn mạch bình an, Người đã đem lửa tình yêu và sự thật, công lý và hòa bình xuống thế gian để khôi phục tình trạng nguyên tuyền cho nhân loại. “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.” Đó là tâm nguyện của Chúa Giêsu và cũng là trách nhiệm của người Kitô hữu chúng ta.

Thế giới này là một ngôi nhà thờ rộng lớn, ngôi nhà đó còn bị che phủ bởi nhiều thứ bóng tối. Mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi thắp lên ngọn lửa yêu thương, để thế giới này bừng sáng lên tình anh em một nhà.

Xin cho cuộc sống và mọi sinh hoạt của chúng ta ngày càng được thấm đẫm tinh thần Phúc Âm, để làm bùng lên ngọn lửa đức tin và lửa tình yêu giữa lòng thế giới hôm nay.

Trả lời