Ngày 17.8.2019: Trân trọng những ai bé nhỏ, khó nghèo

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 19, 13-15 

Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng”. Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.

TRÂN TRỌNG NHỮNG AI BÉ NHỎ, KHÓ NGHÈO

Thiên Chúa đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Vì thế, Thiên Chúa đón tiếp tất cả những ai đến với Ngài, đặc biệt là những người có tâm hồn đơn sơ thánh thiện như trẻ nhỏ. Thế nhưng cũng như các Tông đồ của Chúa xưa kia, nhiều người Kitô hữu chúng ta lại đặt Chúa ở vị trí quyền quý cao sang xa cách với con người, nên có khi chúng ta cũng từng ngăn cản những người quê mùa hay bình thường như các trẻ nhỏ đến với Chúa hay lại gần Đền Thờ Thiên Chúa.

Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng… Xin Chúa mở rộng tấm lòng chúng ta, để chúng ta biết tiếp đón những người tìm đến với Chúa, đặc biệt là những người bình thường, nghèo khó, tội lỗi…

 

Trả lời