Slides: Triết lý hay của người Do Thái (01)

 

Mệnh danh là thông minh nhất thế giới, Người Do Thái đã để lại nhiều tư tưởng, phương châm sống luôn làm ta bất ngờ về sự thâm thúy, sâu sắc. Những triết lý của họ đều vô cùng chuẩn xác và nó có thể giúp chúng ta định hướng được những việc nên làm và có thể giúp thay đổi cuộc đời của chính mình:…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời