Ngày 21.7.2019: Lời Chúa và cuộc sống

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Lc 10,38-42.

Khi ấy, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! ” Chúa đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

 

LỜI CHÚA VÀ CUỘC SỐNG

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc đón tiếp và gắn bó mật thiết với Chúa qua việc lắng nghe, suy gẫm và thực hành Lời Chúa.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đề cao thái độ lắng nghe của cô Maria khi tiếp đón Chúa. Quả thế, lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành là một mối phúc tuyệt vời. Sự thinh lặng để lắng nghe và chiêm niệm, để suy gẫm Lời của Chúa phải  là thái độ của người Kitô hữu chúng ta.

Xin cho mỗi chúng ta biết siêng năng học hỏi và hăng say thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày, để không ngừng được biến đổi và trở nên hoàn thiện hơn.

Trả lời