Thông báo về việc thay đổi giờ lễ

 

Thông báo về việc thay đổi giờ lễ

Tu viện tĩnh tâm năm 2017

Kính thưa cộng đoàn,

Trong tuần lễ từ thứ Hai (22/07/2019) đến thứ Bảy (27/07/2019), quý cha và quý thầy trong tu viện sẽ bước vào tuần tĩnh tâm theo thông lệ hằng năm. Trong tuần lễ này, chúng tôi xin miễn tiếp khách cũng như các liên lạc khác. Giờ lễ trong tuần sẽ có thay đổi, mỗi ngày chỉ có hai thánh lễ thay vì ba như thông lệ, cụ thể như sau:

  • Thánh lễ buổi sáng vào lúc 5:30 (không cử hành Kinh Sáng trong thánh lễ)
  • Thánh lễ buổi chiều vào lúc 17:30 như thông lệ
  • Không có giải tội vào các buổi chiều thứ Năm, Sáu, và Bảy (25 – 27/07)
  • Từ ngày Chúa Nhật, 28/07/2019: các giờ lễ trở về như thường lệ.

Trong suốt tuần tĩnh tâm này, nếu quý vị có việc gì cần, xin vui lòng liên lạc qua Văn phòng Hội đồng Mục vụ hoặc Văn phòng Giáo xứ.

Xin chân thành cảm ơn và xin hiệp thông cầu nguyện cho anh em chúng tôi trong suốt tuần tĩnh tâm này.

 

                                Gx. Thánh Đa Minh, ngày 19/07/2019

                             Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, O.P.

                                                          Chánh xứ

Trả lời