Ngày 03.7.2019: Lời Chúa mở mắt đức tin

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga, 20:24–29

 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ði-đy-mô, không ở với các ông khi Ðức Giêsu đến. các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tôma đáp: “Nêu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. Tám ngày sau, các môn đệ Ðức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Chúc anh em được bình an” Rồi Người bảo Tôma: “Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”  Ðức Giêsu bảo:

“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”

LỜI CHÚA MỞ MẮT ĐỨC TIN

Mắt thấy, tai nghe rồi mới tin. Đời sống dạy ta như thế, nghe người khác nói có gì chắc mà đã tin? Đó là thái độ của người cẩn thận, chắc chắn. Nhưng đấy là kinh nghiệm, và cái nhìn của đôi mắt thể xác! Còn đôi mắt thiêng liêng, đôi mắt của linh hồn thì sao?

Lời Chúa là một luồng sáng, chiếu rọi trong tâm hồn chúng ta, nhờ ánh sáng của Chúa, đôi mắt tâm hồn chúng ta mở ra để nhìn thấy Thiên Chúa, là nguồn ơn cứu độ, là động lực giúp ta hăng hái và vững mạnh trên hành trình đức tin.

 

Trả lời