Videos: Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu 2019

 

Hôm nay, Chúa nhật ngày 23/06/2019 tại Thánh đường giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông, Thánh Thể Chúa cũng đã quy tụ chúng ta lại cùng hiệp dâng Thánh lễ và dâng lời tạ ơn với 95 em thiếu nhi được lần đầu đón nhận Mình Máu Thánh Chúa và 85 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức vào lúc 09h00 do Đức Cha Giám Quản TGP. Sài Gòn – Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế… (trích Bản tin)

 

 

Trả lời