Ngày 16.6.2019: Không loại trừ và thống trị

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 16:12-15

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

 

KHÔNG LOẠI TRỪ VÀ THỐNG TRỊ

Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của Kitô giáo. Mầu nhiệm này diễn tả tình yêu và sự hiệp thông giữa Ba Ngôi: Chúa Cha yêu mến Chúa Con và Chúa Con yêu mến Chúa Cha, Chúa Thánh Thần là tình yêu liên kết Chúa Cha và Chúa Con. Tình yêu của Thiên Chúa lan toả ra và làm phát sinh muôn loài muôn vật. Vì thế, muôn loài muôn vật được tạo thành không phải do ngẫu nhiên, mà là kết quả của tình yêu Thiên Chúa. Do được tạo dựng bởi Thiên Chúa tình yêu, nên con người luôn khao khát yêu thương và được yêu thương.

Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là khuôn mẫu cho tình yêu nhân loại: yêu thương trong việc tôn trọng sự khác biệt chứ không loại trừ và thống trị. Chúng ta cũng hãy học lấy bài học yêu thương như thế để có thể gìn giữ và thăng tiến đời sống gia đình mình.

 

Trả lời