Ngày 09.6.2019: Để Chúa Thánh Thần biến đổi

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 20, 19-23 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

ĐỂ CHÚA THÁNH THẦN BIẾN ĐỔI

Chúa Thánh Thần có vai trò quan trọng trong hành trình đức tin của người tín hữu. Thế nhưng, nhiều người lại lãng quên đi sự hiện diện gần gũi và thân thiết của Ngài.

Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nhắc nhở chúng ta về việc hãy để cho Chúa Thánh Thần hoạt động và biến đổi tâm hồn chúng ta mỗi ngày, ngõ hầu chúng ta xứng đáng đón nhận tình yêu và sức sống từ Thiên Chúa.

Trả lời