Ngày 08.6.2019: Đừng quá soi mói

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 21, 20-25.

Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi “Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?” Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Còn người này thì sao?” Chúa Giêsu đáp: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy”. Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: “Nó sẽ không chết”, mà Người chỉ nói: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con”.

Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra.

ĐỪNG QUÁ SOI MÓI

Người môn đệ không phải là người áp đặt thầy phải làm theo ý riêng mình; mà đúng hơn, người môn đệ là người bước theo và làm như thầy mình làm.

Chúa Giêsu không trách cứ thánh Phêrô cho bằng minh định cho thánh nhân rõ một điều quan trọng: đó là đừng quá soi mói chuyện của người bên cạnh, nhưng hãy tận tâm với sứ mạng Chúa trao. Điều này thì cần thiết hơn cho người môn đệ chân chính.

Có khi nào chúng ta cũng quên lãng đi bổn phận theo Chúa mà cứ săm soi người anh chị em mình không?

Trả lời