Ngày 07.6.2019: Vai trò của Đức Ái

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 21, 15-19

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”… Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”.

VAI TRÒ CỦA ĐỨC ÁI

Chúa không đòi hỏi người đứng đầu Hội Thánh phải giỏi giang, phải khôn ngoan xuất chúng, phải giàu có… Chúa Giêsu chỉ đòi hỏi thánh Phêrô một điều: có lòng yêu mến Chúa.

Cả ba lần chỉ lập lại một câu hỏi về tình yêu. Điều này cho thấy vai trò của đức ái quan trọng thế nào trong đời sống của những người mục tử chăn dắt đoàn chiên.

Có lòng yêu mến Chúa rồi thì những thứ kia, Chúa sẽ thêm cho. Ngược lại, thiếu đi đức ái thì không thể chu toàn sứ mạng người môn đệ.

Trả lời