Slides: Bức tranh vô giá

 

Bạn thân mến, con người chúng ta vẫn thường đặt câu hỏi về giá trị của mọi thứ xung quanh, từ giá trị của những đồ vật vô tri cho đến giá trị công việc chúng ta đang làm, từ giá trị của những người xung quanh đến chính giá trị của cuộc đời mình. Vì thế, trong nhiều trường hợp, giá trị của một thứ nằm ẩn đằng sau những điều mà đôi mắt chúng ta không nhìn thấy được… Giá trị của một thứ không thể được vội vàng xét đoán, kết luận, nếu ta không đặt chúng vào những hoàn cảnh khác nhau, những góc nhìn khác nhau. Giá trị cuộc sống của mỗi người cũng là những lựa chọn khác biệt: mỗi người có một cách định giá khác nhau về thành công hay hạnh phúc. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người và làm cho đời mình trở nên giá trị và hạnh phúc theo cách của riêng mình, bạn nhé!

Nguồn: Internet

Trả lời